کسب رتبه سوم مسابقات منطقه 12 در رشته مشاعره

کسب رتبه سوم مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 12 در رشته مشاعره توسط سرکار خانم سما ساعی منش  پایه دهم تجربی

کسب رتبه سوم مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 12 در رشته مشاعره توسط سرکار خانم سما ساعی منش دانش آموز پایه دهم تجربی