کسب رتبه برتر مسابقات  منطقه 12 در رشته عکاسی

کسب رتبه برتر مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 12 در رشته عکاسی توسط سرکار خانم زینب قیومی  پایه دوازدهم ریاضی

کسب رتبه برتر مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 12 در رشته عکاسی توسط سرکار خانم زینب قیومی دانش آموز عزیز پایه دوازدهم ریاضی