اردوی تفریحی روز دانش آموز

اردوی تفریحی سورتمه ، سافاری ، سینما سه بعدی و ماشین برقی به مناسبت روز دانش آموز

اردوی تفریحی سورتمه ، سافاری ، سینما سه بعدی و ماشین برقی در محل سورتمه دربند تهران  به مناسبت روز دانش آموز

گزارش تصویری