دست سازه ها

برگزاری نمایشگاه دست سازه های کلاس کارو فناوری در دبیرستان طوبی

گزارش تصویری