جشن پایانی سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ دوره اول

جشن پایانی سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹
و جشن دختر با حضور دانش آموزان و مادران گرامی

#متوسطه_دوره_اول

 

...

گزارش تصویری