دومین وبینار آموزشی پایه دهم

#دومین_وبینار_آموزشی

 

✅برگزاري جلسه آنلاين با حضور مادران گرامي پايه #دهم  

در مورد آناليز ازمون و كارنامه ي امتحانات نيم ترم و نحوه ي برگزاري امتحانات نوبت اول برگزار گردید.

#دومین_وبینار_آموزشی

 

✅برگزاري جلسه آنلاين با حضور مادران گرامي پايه #دهم  

در مورد آناليز ازمون و كارنامه ي امتحانات نيم ترم و نحوه ي برگزاري امتحانات نوبت اول

#دبيرستان_طوبي

@Toobahighschooll