همايش هدايت تحصيلي با عنوان مصير

 

همايش #هدايت_تحصيلي با عنوان #مصير

:تاريخ شنبه بيستم ديماه
به مدت يك هفته
با ما همراه باشید...
#دبیرستان_طوبی
 

همايش #هدايت_تحصيلي با عنوان #مصير

:تاريخ شنبه بيستم ديماه
به مدت يك هفته
با ما همراه باشید...
#دبیرستان_طوبی