عزاداری شعادت حضرت زهرا(س)

# مراسم صحبگاه ..... خواندن حدیث کساء

# سه شنبه های مهدوی ..... برای امدنت کدام سند تاریخ باید واسطه کرد ؟ دست های بسته حیدر یا پهلوی شکسته مادر ......

صلی الله علیک یا فاطمه زهرا....

برگزاری مراسم سوگواری به مناسبت شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)