مسابقات قرانی منطقه 12

حضور دانش اموزان عزیزمان در مسابقات قرانی منطقه 12 

روز جمعه مورخ 11/12

شرکت دانش اموزان عزیزمان در مسابقات قرانی منطقه 12 با موضوعات احکام و نهج البلاغه