اردو دهکده ابی پارس

اردو تفریحی ویژه دانش اموزان پایه یازدهم طوبی 

برگزاری اردوی تفریحی دهکده ابی پارس ویژه دانش اموزان پایه یازدهم 

در روز یکشنبه مورخ 11/21 در ساعت اموزشی مدرسه