# مهدویت

برگزاری جلسه ماهانه مهدویت ویژه مادران گرامی 

 

برکزاری جلسه مهدویت با سخنرانی سرکار خانم طباطبائی ویژه مادران گرامی 

مورخ سه شنبه 11/23 ساعت 10