برگزاری همایش مشاوره انگیزشی(ویژه پایه دهم و یازدهم)

✅با موضوع انگیزه تحصیلی و آشنایی با رشته ها و دانشگاه های دولتی 

گزارش تصویری