مراسم عزاداری بنت الحسین

میان نه فلک و هفت تخت و ارض و سما

دخیل کنج ضریح رقیه خاتونم

گزارش تصویری